KONUŞMACILAR


Hakan EL

Hakan EL, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. 2005 yılında aynı üniversiteden doktora/uzmanlık derecesini, 2013 yılında Doçentlik ünvanını almıştır. 2008 – 2010 yılları arasında Case Western Reserve Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan Bolton – Brush Büyüme Çalışması ve Kraniyofasiyal Görüntüleme Merkezlerinde araştırma faaliyetlerinde bulunmuş, lisans derslerinde konuşmacı olarak hizmet vermiş ve klinik danışmanlık yapmıştır. Türk Ortodonti Derneği ve Roth Williams International Society of Orthodontists üyesidir. Hali hazırda Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çatısı altında akademik yaşantısına ve lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmekte, Case Western Reserve Üniversitesi ile araştırma faaliyetleri işbirliğini sürdürmektedir.
Ana araştırma ve ilgi alanları üç boyutlu kraniyofasiyal görüntüleme, üç boyutlu rekonstrüksiyon, 2 boyutlu ve 3 boyutlu ortognatik cerrahi planlaması ve ortodontik tedavilerin üst hava yolları üzerine etkileridir. SCI ve SCI-expanded kapsamında saygın dergilerde 15’ten fazla makalesi ve 3 kitap bölümünün üzerine her geçen gün yenileri eklenmektedir.